Aittojärvi

Kylä, metsä ja vedet – toimeen tarttuvat yhdessä kädet.

Aittojärven kylä sijaitsee Pudasjärven maaseutukaupungin länsiosassa. Kylä jakautuu pienempiin alueisiin, joita ovat Aittojärvi, Kyngäs, Ritva ja Ypykkäjärvi. Aittojärveltä ja Kynkäältä löytyy useita kivikautisen asumisen merkkejä, ja ne kertovat Pudasjärven vanhimmista suomalaisasutuksista. Aittojärven ja Kynkään kylämaisema edustaa tyypillistä, valtakunnallisesti arvokasta Pohjois-Pohjanmaan nevalakeuden jokivarsi- ja järvikyläasutuksen perinnemaisemaa.

Sisällysluettelo

Kivikaudelta tähän päivään

Aittojärven kylältä löytyy merkittäviä kylän historiasta kertovia paikkoja. Kynkään 1700-luvun lopulla perustettu saha toimi noin sata vuotta. Se toimitti sahatavaraa ulkomaille asti ja oli aikanaan merkittävä alueen työllistäjä. Kansakoulu aloitti toimintansa ensin Kynkäällä, mutta se siirtyi myöhemmin Aittojärvelle. Kynkäällä toimi myös Maamieskoulu 1950- ja 1960-luvuilla.

Alueella virtaava Livo-joki ylitettiin Kynkään kohdalla Värrin Tanelin (Siuruainen Taneli) hoitamalla lossilla siihen asti, kun sen ensimmäinen silta valmistui vuonna 1938. Saksalaiset räjäyttivät sillan, ja sen tilalle rakennettiin vuonna 1949 puusilta, jonka nykyinen betoninen silta korvasi vuonna 1970. Alueelta on myös Lapin sodan muistomerkki paikalla, jossa käytiin ensimmäinen taistelu saksalaisjoukkojen vetäytyessä Lapista.

Aittojärven kylällä on toiminut vuosien varrella useita merkittäviä henkilöitä, kuten Kynkäällä Kiiskilammen rannalla syntynyt vitsien kertojana ja vääräleukana tunnetuksi tullut Öykyrä-Paavo (Siuruainen Paavo) sekä vanhan ajan erämiehenä ja runsaasti saalista hankkineena tunnettu Kynkäällä asunut Ponnon Aati. Kylällä on elänyt myös voimakkaita poliittisia vaikuttajia, jotka ovat omalta osaltaan edistäneet kylän – ja samalla koko kunnan – myönteistä kehitystä.

Aktiivista toimintaa

Aittojärven nykypäivää ovat Aittojärven kyläseura ry:n, Aitto-ojan metsästysseura ry:n ja Aitto-ojan kalaveden osakaskunnan vuosittain yhdessä ja erikseen järjestämät erilaiset tapahtumat – muun muassa pilkkikilpailut, lahnaralli, kesätapahtumat ja hirvipeijaiset. Näistä tapahtumista keväinen lahnaralli lienee pitäjällä tunnetuin. Se ylläpitää perinnettä pyytämällä ja savustamalla Aittojärven lahnaa, jota saadaan järvestä keväiseen kutuaikaan runsaasti.

Ota yhteyttä kyläaktiiveihin

Skip to content