HIrvaskoski

Historian havinaa ja kosken kuohuja

Hirvaskoski on vesien, metsien ja peltojen ympäröimä. Lähellä virtaa Hirvasjoki, jonka kosken kohina tuo oman leimansa alueen tunnelmaan.

Hirvaskosken kartano on joidenkin mukaan maan pohjoisin kartano. Pihapiiriin kuuluu 1830- ja 40-lukujen taitteessa rakennettu päärakennus, hevostalli ja useita talousrakennuksia.

Hirvaskosken tilalla on pitkä ja vaiheikas historia. Hirvaskosken (Timosen) ruukin alue mainitaan Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliiton vuonna 1993 julkaisemassa rakennusinventoinnissa kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi kohteeksi.

Oman erikoispiirteensä alueelle tuo myös 1920-luvulla alkunsa saanut, edelleen toimiva Hirvaskosken voimalaitos.

Lisätietoa historiasta: https://www.hirvaskoski.fi/hirvaskosken-kartano/hirvaskosken-kartanon-historiaa/

Ota yhteyttä kyläaktiiveihin

Skip to content