Ota osaa!

Osallistuva budjetointi

Mitä sinä haluaisivat kehittää Pudasjärvellä? Kaipaisiko jokin paikka kunnostamista tai kaunistamista, vai kaipaatko jotain yhteistä tekemistä?

Heitä ideasi lähimmälle kyläyhdistykselle tai muulle alueen pääyhdistykselle, joka sitten kokouksessaan sopii ne ideat, joita kylä ehdottaa osallistuvan budjetoinnin äänestykseen. Voittavia ideoita voi olla useampiakin ehdotuksien hinnasta riippuen.

Ideointivaihe on avoinna 13.5.- 3.6.2024.

Ohje

  1. Valitse ideasi kohteena oleva kylä alla näkyvästä listasta.
  2. Kirjoita ideasi lomakkeelle. Muista euromäärä (100 – 10 000 €).
  3. Paina lopuksi Lähetä-nappia.

Aittojärvi
Hetekylä
Hirvaskoski
Iinattijärvi
Jonku
Kipinä
Kongasjärvi-Marikaisjärvi
Korpinen

Kurenalus
Livo
Panuma
Pintamo
Puhos
Sarakylä
Siurua
Syötekylä

Jokin muu kylä kuin yllä

Ideointivaiheen päätyttyä kyläyhdistykset tai muut keskeiset yhdistystoimijat lähettävät sovittuun sähköpostiosoitteeseen oman alueensa idean/ideat. Tämän jälkeen yhteisövaliokunta antaa johtoryhmälle ideoista oman ohjausesityksensä ja johtoryhmä päättää lopulliset äänestykseen menijät. Johtoryhmän jäsenet tarkistavat ideat vastuu viranhaltijan näkökulmasta.

Äänestys on avoinna 1.-31.7., josta tiedotetaan tällä sivulla erikseen. Voittaja julkaistaan elokuussa. Voittava(t) idea(t) on toteuttava 31.12.2024 mennessä.

Skip to content