Ota osaa!

Osallistuva budjetointi

Osallistuvan budjetoinnin ideoinnille lisäaikaa

Yhteisövaliokunta päätti jatkaa osallistuvan budjetoinnin (osbun) ideointivaihetta 31.7.2024 saakka. Osbu oli tarkoitus toteuttaa jo alkuvuodesta ja pidemmällä äänestysajalla, mutta taloustilanteen tarkkailun vuoksi tähän ryhdyttiin vasta toukokuussa. 

Jo nyt vastaanotetut ideat olivat hyviä ja erittäin mielenkiintoisia, mutta ideoita tuli vain muutamia. Nämä ideat otetaan luonnollisesti huomioon myös lopullisessa ideoiden tarkastelussa.

Osallistuvan budjetoinnin tarkoitus on saada kuntalaisilta ideoita siitä, mitä he haluaisivat kaupungin määrittämällä 100 – 10 000 € budjetilla tehdä. Mikä on sinulle tärkeää, mitä meiltä puuttuu, mitä haluaisit kehittää ja mikä elävöittäisi sinun arkeasi?

Kaikki ideat tulevat tällä kierroksella suoraan kaupungille, jotta kaikki ideat saadaan näkyviin.

Ideoita läpi käydessä tarkastellaan myös sitä, voiko ideaan hakea ulkopuolista rahoitusta. Koska kaikki ideat eivät voi voittaa, niin on kuitenkin tärkeää tuoda omat ideat näkyviin, jotta kaupungilla on näkökulmaa siihen, mitä kuntalaiset ja mökkiläiset haluaisivat täällä kehitettävän. Talousarvioiden valmisteluvaiheessa voidaan miettiä, että voitaisiinko niitä toteuttaa jollain muulla keinoilla.

Koska aikaa jatketaan, niin toteutusaikaakin päätettiin jatkaa 31.12.2025 saakka.  Osbu maksetaan tämän vuoden puolella voittajalle/voittajille. 

Skip to content